1. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky


01.07.2017

JUDr. Ján Havlát zvolal, v súlade s  § 6 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Čl. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky, 1. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na:
 
11. júla 2017 o 10:30 hod. v Miestodržiteľskom paláci, Hlavné námestie 8, Bratislava.