Súdna rada Slovenskej republiky
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Župné námestie 13, 814 22 Bratislava

www.sudnarada.gov.sk
email: podatelna@sudnarada.gov.sk

3. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky


29.09.2017

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 3. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na:

16. októbra 2017 o 10:30 hod., v Miestodržiteľskom paláci, Hlavné námestie 8, Bratislava.