JUDr. Lenka Praženková

fotka
Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky

ŽIVOTOPIS

Dátum a miesto narodenia: 5. 4. 1970, Bratislava

Bydlisko: Bratislava

Rodinný stav: vydatá, dve deti

 

VZDELANIE:

1988 – 1993 – Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

1995 – absolvovaná odborná justičná skúška

2002 – absolvovaná rigorózna skúška, Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

 

ODBORNÁ PRAX:

1993 – 1996 – justičná čakateľka Krajského súdu v Bratislave

1996 – 1997 – sudkyňa Krajského súdu v Bratislave

1998  – advokátsky koncipient

1998 – 2003 – advokátka

2003 – 2008 – sudkyňa Okresného súdu Bratislava I

2008 - 2009 – dočasne pridelená na Okresný súd Pezinok na výkon funkcie predsedu súdu

2010 – 2014 – sudkyňa Krajského súdu v Bratislave

2014 – 2017 – sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

 

FUNKCIE:

2005 – 2008 – predseda obchodného grémia, Okresný súd Bratislava I

2008 - 2009 – predsedníčka Okresného súdu Pezinok

2010 – 2014 -  podpredsedníčka Krajského súdu v Bratislave

2011 – 2014 – predsedníčka senátu Krajského súdu v Bratislave

2012 – 2017 – členka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky

2016 – 2017 – predsedníčka senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

2016 – súčasnosť – druhýkrát zvolená na obdobie 3 rokov za členku skúšobnej komisie pre justičné skúšky v Justičnej akadémii Slovenskej republiky

2016 – 2017 - viceprezidentka ZSS

2017 – súčasnosť -  predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky s prerušeným výkonom funkcie sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 


 

obrazky  Fotogaléria - JUDr. Lenka Praženková

FB  Facebook - JUDr. Lenka Praženková