Súdna rada Slovenskej republiky
Zoznam členov súdnej rady1.
JUDr. Štefan Harabin
predseda Súdnej rady SR
Najvyšší súd SR
2.
JUDr. Ľudmila Babjaková
Krajský súd v Košiciach
3.
JUDr. Jana Bajánková
Najvyšší súd SR
4.
Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
5.
doc. JUDr. Mária Bujňáková CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
6.
JUDr. Igor Burger
Najvyšší súd SR
7.
JUDr. Ján Burik
Krajský súd v Žiline
8.
JUDr. Ida Hanzelová
Najvyšší súd SR
9.
JUDr. Peter Hulla
Justičná akadémia Pezinok
10.
JUDr. Jozef Janík
Krajský súd v Trenčíne
11.
JUDr. Helena Kožíková
Okresný súd Bratislava IV.
12.
JUDr. Anna Marková
Najvyšší súd SR
13.
JUDr. Bohumil Novák
Advokátska kancelária Banská Bystrica
14.
JUDr. Juraj Sopoliga
Krajský súd v Košiciach
15.
JUDr. Gabriela Šimonová
Najvyšší súd SR
16.
JUDr. Daniela Švecová
Najvyšší súd SR
17.
JUDr. Mária Usačevová
Najvyšší súd SR
18.
JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Ústav štátu a práva SAV