Dokumenty

Deklarácie a rezolúcie ENCJ


Tlačová správa z mimoriadneho VZ, Haag, 8.decembra 2016 pdf - 144kB

Varšavská deklarácia o budúcnosti spravodlivosti v Európe prijatá na VZ 3. júna 2016
 pdf - 174kB

Haagska deklaracia o podpore efektívnych súdnych systémov prijatá na Valnom zhromaždení ENCJ v Haagu, 3. – 5. júna 2015 pdf - 174kB
 

Rímska deklarácia ENCJ prijatá 13. júna 2014 na X. valnom zhromaždení ENCJ v Ríme pdf - 450kB
 

Správy z projektov ENCJ

Iné