Evidencia žiadostí sudcov o preloženie aktualizovaná k 10. aprílu 2018

Aktuálne žiadosti sudcov o preloženie

  Meno a priezvisko Dátum podania 
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť
         
  JUDr. Jaroslav Ivan 31.05.2017 OS Piešťany OS Skalica
  JUDr. Jaroslav Bugeľ        20.12.2017 KS Prešov OS Svidník
  JUDr. Monika Kurjaková 27.12.2017 OS Námestovo OS Dolný Kubín
  JUDr. Anna Vargová 10.04.2018 OS Prešov OS Košice II


Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2017

Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2016

Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2015

Vybavené žiadosti sudcov o preloženie do roku 2014* OS - Okresný súd
** KS - Krajský súd