Evidencia žiadostí sudcov o preloženie aktualizovaná k 16. máju 2017

Aktuálne žiadosti sudcov o preloženie

  Meno a priezvisko Dátum podania 
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť
         
  JUDr. Lucia Chrapková, PhD.  16.01.2017 OS Piešťany OS Bratislava II
  JUDr. Dušan Špirek 12.05.2017 OS Levice OS Nitra 
  JUDr. Jozef Medveď 16.05.2017 OS Martin OS Žiar nad Hronom
         


Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2017

Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2016

Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2015

Vybavené žiadosti sudcov o preloženie do roku 2014* OS - Okresný súd
** KS - Krajský súd