Evidencia žiadostí sudcov o preloženie aktualizovaná k 24. júnu 2019


Aktuálne žiadosti sudcov o preloženie

 

Meno a priezvisko Dátum podania 
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť
  JUDr. Jaroslav Ivan 31.05.2017 OS Piešťany OS Skalica
  JUDr. Monika Kurjaková 27.12.2017 OS Námestovo OS Dolný Kubín
  JUDr. Eva Behranová 17.12.2018 KS Trnava KS Bratislava
  JUDr. Dominika Hudecová 07.01.2019 OS Komárno OS Nové Zámky


Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2019

Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2018

Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2017