Evidencia žiadostí sudcov o preloženie aktualizovaná k 26. júnu 2017

Aktuálne žiadosti sudcov o preloženie

  Meno a priezvisko Dátum podania 
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť
         
  JUDr. Jaroslav Ivan 31.05.2017 OS Piešťany OS Skalica
         


Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2017

Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2016

Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2015

Vybavené žiadosti sudcov o preloženie do roku 2014* OS - Okresný súd
** KS - Krajský súd