II. VOLEBNÉ OBDOBIE

 
PREDSEDA:
 
   
  JUDr. Milan Karabín od 7. októbra 2003 do 7. októbra 2008
  JUDr. Štefan Harabin od 23. júna 2009 do 23. júna 2014
       
 
ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ SUDCAMI:
 
    1. JUDr. Juraj SOPOLIGA od 28. júna 2007  do 28. júna 2012
    2. JUDr. Igor BURGER od 28. júna 2007  do 28. júna 2012
    3. JUDr. Jana BAJÁNKOVÁ od 28. júna 2007  do 28. júna 2012
    4. JUDr. Gabriela ŠIMONOVÁ od 28. júna 2007  do 28. júna 2012
    5. JUDr. Ján BURIK od 28. júna 2007   do 28. júna 2012
    6. JUDr. Ida HANZELOVÁ od 28. júna 2007  do 28. júna 2012
    7. JUDr. Mária USAČEVOVÁ od 28. júna 2007  do 28. júna 2012
    8. JUDr. Jozef JANÍK od 28. júna 2007  do 28. júna 2012
           
 
ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ NÁRODNOU RADOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
 
    9. JUDr. Peter HULLA od 23. mája 2007  do 23. mája 2012
    10. JUDr. Anna MARKOVÁ od 23. mája 2007  do 23. mája 2012
    11. JUDr. Bohumil NOVÁK od 23. mája 2007  do 23. mája 2012
           
 
ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
 
      JUDr. Viera PETRÍKOVÁ od 27. júna 2007 do 14. júla 2009
      JUDr. Viliam DOHŇANSKÝ od 15. júla 2009 do 19. januára 2011
      JUDr. Richard MOLNÁR od 27. júna 2007 do 19. januára 2011
      JUDr. Daniel HUDÁK od 27. júna 2007 do 19. januára 2011
    12. JUDr. Ľudmila BABJAKOVÁ od 19. januára 2011  do 26. septembra 2012
    13. JUDr. Jozef VOZÁR, CSc.  od 19. januára 2011  do 26. septembra 2012
    14. Prof. JUDr. Alexander BRÖSTL, CSc.  od 19. januára 2011  do 26. septembra 2012
 
ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ PREZIDENTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
 
    15. JUDr. Helena KOŽÍKOVÁ od  2. októbra 2007  do 2. októbra 2012
    16.  Doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc.  od  2. októbra 2007  do 2. októbra 2012
    17. JUDr. Daniela ŠVECOVÁ     od  2. októbra 2007  do 2. októbra 2012