Súdna rada Slovenskej republiky
kontakty:
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Župné námestie 13
814 22 Bratislava

www.sudnarada.gov.sk
email: podatelna@sudnarada.gov.sk

telefónne čísla:
ústredňa: 02 / 593 53 111
sekretariát vedúcej Kancelárie Súdnej rady SRa: 02 / 593 53 439
fax: 02 / 593 53 498