Predseda Európskeho súdu pre ľudské práva na oficiálnej návšteve Slovenskej republiky

02.03.2017
   Dňa 2. marca 2017 sa na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie predsedu Európskeho súdu pre ľudské práva, pána Guida Raimondiho, s predstaviteľmi slovenskej justície počas jeho prvej oficiálnej návštevy v Slovenskej republike. Pána predsedu ESĽP sprevádzala na jeho návšteve JUDr. Alena Poláčková, sudkyňa ESĽP za Slovenskú republiku a pán Milan Blaško, zástupca registrar Európskeho súdu pre ľudské práva. Predseda Európskeho súdu pre ľudské práva prišiel na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky na pozvanie predsedníčky Ústavného súdu, JUDr. Ivetty Macejkovej, ktorá ho aj so svojím tímom na stretnutí v Miestodržiteľskom paláci sprevádzala. Za slovenskú justíciu sa ďalej na stretnutí zúčastnili: predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Jana Bajánková; predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, JUDr. Daniela Švecová a podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Ján Vanko. Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky privítala delegáciu ESĽP a najvyšších predstaviteľov slovenskej justície v priestoroch Súdnej rady Slovenskej republiky, v Miestodržiteľskom paláci na Hlavnom námestí v Bratislave. Predsedníčka súdnej rady začala svoj otvárací príhovor citáciou z nálezu Ústavného súdu PL ÚS 2/2012 v ktorom ústavný súd vyslovil ústavnoprávnu charakteristiku Súdnej rady Slovenskej republiky ako „osobitný nezávislý ústavný orgán súdnej moci garantujúci predovšetkým nezávislé postavenie súdnej moci a sudcovskú legitimitu, zodpovedajúci za chod súdnictva, správu súdnej moci a súdnictva, ako aj transparentnosť súdnictva, a tak by mala byť plnohodnotným partnerom moci zákonodarnej a výkonnej“. Po jej príhovore sa slova ujal predseda ESĽP, poďakoval za prijatie a zdôraznil úlohu Súdnej rady Slovenskej republiky ako strážcu nezávislosti  a nestrannosti súdnictva, ako aj úlohu nezávislých sudcov v súdnom systéme Slovenskej republiky. Predseda ESĽP vo svojom prejave reagoval aj na zaťaženosť ESĽP. Počet sťažností na ESĽP stúpol v roku 2016 najmä po pokuse o štátny prevrat v Turecku a  veľký počet sťažností pribudol aj z Rumunska a Maďarska a týkali sa najmä preplnených väzníc v týchto krajinách. Momentálne je na ESĽP približne 85 000 sťažností, pričom jeho predseda nezabudol podotknúť, že prednedávnom výrazne poklesol nápad vecí zo Slovenskej republiky. V súčasnosti je na ESĽP okolo 160 sťažností zo Slovenskej republiky. Konštatoval, že Slovenská republika nepatrí medzi štáty, ktoré by vytvárali veľký problém s nevybavenými sťažnosťami, ktorý trápi ESĽP. ESĽP patrí medzi veľmi preťažené súdy a jeho predseda vidí ako riešenie tohto problému dôsledné uplatňovanie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na národnej úrovni. Medzi ďalšie spôsoby ako odľahčiť tento súd patria podľa predsedu ESĽP: stáže sudcov členských krajín Rady Európy na ESĽP, zvýšenie rozpočtu ESĽP, ako aj dva nové nástroje, ktorými sú európska Sieť najvyšších súdov a ratifikácia protokolu č. 16, ktorým sa má zlepšiť dialóg medzi národnými inštitúciami a Európskym súdom pre ľudské práva.


Odkaz na fotogalériu 
nzov

Voľba jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky - vyhlásenie kandidátky

Voľba jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky - vyhlásenie kandidátky  - 84 kB

13.06.2018
nzov

Dôležitosť postavenia súdnych rád v justičnom systéme zdôraznila aj Lisabonská deklarácia

Dňa 1. Júna 2018 schválilo slávnostné Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád Lisabonskú deklaráciu, ktorej hlavným odkazom je dôležitosť po…

12.06.2018
nzov

6. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 6. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2018 na: 25. júna 2018 o 12:30 hod.,…

08.06.2018
nzov

Súdna rada hostila účastníkov výmenného pobytu EJTN

Súdna rada Slovenskej republiky dlhodobo podporuje výmenný program pre odborníkov v oblasti justície. Projekt EJTN je zameraný na sudcov a prokur…

01.06.2018