Súdna rada Slovenskej republiky zvolila kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie


29.01.2018

 Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na svojom prvom zasadnutí v roku 2018 za kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie – „dodatočný sudca“ pána JUDr. Ivana Rumanu, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Kandidát získal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov Súdnej rady Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe.