Dokumenty


Štatút Súdnej rady Slovenskej republiky 

Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej republiky

Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky

Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky

Smernica na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky

Zásady sudcovskej etiky

Smernica č. 1/2016, ktorá upravuje  postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu a etiky sudcov 

Postup Súdnej rady Slovenskej republiky pre rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu pdf - 128kB - zrušený uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 278/2019 zo 16. decembra 2019

Postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu a harmonogram rozhodovania o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti pdf - 128kB - platný od 16.12.2019 do 27.1.2020 (schválený uznesením č. 278/2019 zo 16. decembra 2019)

Postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu a harmonogram rozhodovania o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti pdf - 257kB - platný od 28.1.2020

Zásady Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o kandidátoch na sudcov všeobecných súdov pdf - 150kB

Zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie pdf 160kB - účinné od 18. decembra 2017

Zásady povoľovania plnenia funkčných povinností sudcu v domácom prostredí

Kritériá na zloženie hodnotiacich komisií a postup pri kreovaní hodnotiacich komisií

Výsledky prieskumu dôveryhodnosti občanov k súdom


Rokovací poriadok kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky – konsolidované znenie pdf - 576kB