Oznam pre verejnosť - Podateľňa

25.11.2021
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude podateľňa Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky a Súdnej rady Slovenskej republiky zatvorená pre verejnosť odo dňa 25. novembra 2021 až do odvolania. 

Podania, adresované Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky a Súdnej rade Slovenskej republiky, je možné zasielať buď poštou, alebo elektronicky na adresu: podatelna@sudnarada.gov.sk. Verejnosť sa môže so zamestnancami Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky kontaktovať aj prostredníctvom elektronickej schránky alebo telefonicky na telefónnom čísle 02/210 28 060.
nzov

Vyhlásenie voľby prísediacich sudkýň/prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Miloš Kolek, vyhlásil dňa 1. decembra 2021 podľa § 27a ods. 3 v spojení s § 27fb ods. 3 zákona č. 185…

01.12.2021
nzov

Súdna rada v kompletnej zostave

Po tom, ako sa 30. novembra 2021 stal novým členom Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Gandžala, ktorý bol zvolený sudcami a sudkyňami stredoslove…

30.11.2021
nzov

Ján Gandžala sa stal novým členom Súdnej rady Slovenskej republiky

Sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici Ján Gandžala je novým členom súdnej rady. Výsledok voľby chýbajúceho člena dnes dopoludnia vyhlásil predsed…

30.11.2021
nzov

Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021…

28.11.2021