Databáza členov disciplinárnych senátov zvolených z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky - § 119a ods. 1 písm. b) zákona o sudcoch


Mgr. Radoslav Valápka (IO**)

Mgr. Igor Schweizer (IO**)

JUDr. Patrik Príbelský, PhD. (S*)

JUDr. Zuzana Čížová (IO**)


JUDr. Mária Malíková (S*)

JUDr. Marián Mačura  (S*)


JUDr. Ján Šmrhola (S*)

JUDr. Mária Képessyová (S*)

Mgr. Miroslav Mazúch (S*)

JUDr. Rastislav Remeta  (IO*) 


(* Sudca)
(** Iná osoba ako sudca)

Zmeny v databáze - § 119a ods. 5 zákona o sudcoch

26. januára 2021
Podľa § 119e ods. 1 písm. h) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zanikla funkcia člena disciplinárneho senátu JUDr. Alexandra Bröstla.

26. januára 2021
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 2. zasadnutí konanom 26. januára 2021 kandidáta navrhnutého ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky za člena disciplinárneho senátu JUDr. Rastislava Remetu s účinnosťou od 26. januára 2021.

15. decembra 2020
Podľa § 119e ods. 1 písm. h) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zanikla funkcia člena disciplinárneho senátu prof. JUDr. Ing. Bernardovi Pekárovi, PhD.

21. októbra 2020
Podľa § 119e ods. 1 písm. h) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zanikla funkcia členky disciplinárneho senátu JUDr. Ide Hanzelovej.

21. októbra 2020
Podľa § 119e ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zanikla funkcia členky disciplinárneho senátu  Dr. h. c. prof. JUDr. Lucii Kurilovskej, PhD.

13. júla 2020
Podľa § 119e ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z. zanikla funkcia členky disciplinárneho senátu JUDr. Eve Behranovej.

26. mája 2020
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 8. zasadnutí konanom 26. mája 2020 kandidáta navrhnutého ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky za člena disciplinárneho senátu Mgr. Miroslava Mazúcha s účinnosťou od 26. mája 2020.

24. február 2020
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 3. zasadnutí konanom 24. februára 2020 kandidáta navrhnutého ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky za člena disciplinárneho senátu prof. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD. s účinnosťou od 24. februára 2020.

31. januára 2020
Uplynulo funkčné obdobie členom disciplinárnych senátov: JUDr. Martin Strážnický a doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

28. januára 2020
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 2. zasadnutí konanom 28. januára 2020 kandidáta navrhnutého ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky za člena disciplinárneho senátu JUDr. Alexandra Bröstla s účinnosťou od 31. januára 2020.

13. decembra 2019
JUDr. Rastislav Stieranka sa vzdal funkcie člena disciplinárneho senátu.

28. november 2019
Uplynulo funkčné obdobie členke disciplinárneho senátu: JUDr. Dagmar Valocká.

30. september 2019
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 8. zasadnutí konanom 30. septembra 2019 kandidáta navrhnutého ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky za člena disciplinárneho senátu JUDr. Máriu Képessyovú.

19. júla 2019
Uplynulo funkčné obdobie členom disciplinárneho senátu JUDr. Miroslave Janečkovej a JUDr. Eve Behranovej. Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 6. zasadnutí konanom 24. júna 2019 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky za člena disciplinárneho senátu, 2. funkčné obdobie JUDr. Evu Behranovú s účinnosťou od 20. júla 2019.

31. mája 2019
Uplynulo funkčné obdobie členovi disciplinárneho senátu:  JUDr. Peter Bebej.

29. apríl 2019 
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 4. zasadnutí konanom 29. apríla 2019 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky za členov disciplinárnych senátov JUDr. Máriu Malikovú a JUDr. Mariána Mačuru. Na zasadnutí bol zvolený aj JUDr. Ján Šmrhola s účinnosťou od 1. júna 2019.

28. februára 2019
Uplynulo funkčné obdobie členom disciplinárneho senátu JUDr. Lenke Kováčovej a JUDr. Ivanovi Roháčovi. 

18. február 2019
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 2. zasadnutí konanom 18. februára 2019 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky za členov disciplinárnych senátov JUDr. Patrika Príbelského, PhD., JUDr. Zuzanu Čížovú a  JUDr. Idu Hanzelovú. 

30. november 2018
Uplynulo funkčné obdobie členovi disciplinárneho senátu Mgr. Mariánovi Degmovi.

26. november 2018
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 10. zasadnutí konanom 26. novembra 2018 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky za členov disciplinárnych senátov Mgr. Igora Schweizera a Mgr. Radoslava Valápku.

17. október 2018
Uplynulo funkčné obdobie členom disciplinárnych senátov:  JUDr. Štefan Kseňák, JUDr. Zoltán Ludik, JUDr. Jozef Švarc, JUDr. Viliam Karas

20. Október 2017
Uplynulo funkčné obdobie člena disciplinárneho senátu: Mgr. Peter Lupták

25. septembra 2017 
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 2. zasadnutí konanom 25. septembra 2017 z kandidátov navrhnutých ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky  za členku disciplinárneho senátu: Dr. h. c. doc. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD.

30. januára 2017 
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 48. zasadnutí konanom 30. januára 2017 z kandidátov navrhnutých ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky za členov disciplinárneho senátu: JUDr. Rastislav Stieranka, JUDr. Martin Strážnický a doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

27. januára 2017 
Uplynulo funkčné obdobie členke disciplinárneho senátu: doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

28. november 2016
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 46. zasadnutí konanom 28. novembra 2016 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky za členku disciplinárneho senátu JUDr. Dagmar Valockú

24. okóber 2016
doc. JUDr. Jozef Olej, CSc. sa vzdal funkcie člena disciplinárneho senátu

24. september 2016
Uplynulo funkčné obdobie členke disciplinárneho senátu: Mgr. Soňa Pekarčíková

18. júla 2016
Uplynulo funkčné obdobie členom disciplinárneho senátu: JUDr. Iveta Halvoňová, JUDr. Mikuláš Géczi 

30. júna 2016
Zanikla funkcia člena disciplinárneho senátu podľa § 119e ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z., JUDr. Denisa Meszárosová

30. mája 2016
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 42. zasadnutí konanom 30. mája 2016 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky za členov disciplinárnych senátov: JUDr. Eva Behranová, JUDr. Peter Bebej, JUDr. Miroslava Janečková

16. apríla 2016
Uplynulo funkčné obdobie členke disciplinárneho senátu: JUDr. Mária Képessyová

29. februára 2016
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 39. zasadnutí konanom 29. februára 2016 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky člena Disciplinárneho senátu: JUDr. Lenka Kováčová, JUDr. Ivan Roháč, JUDr. Denisa Meszárosová

26. februára 2016
Uplynulo funkčné obdobie členom disciplinárneho senátu: JUDr. Denisa Meszárosová, JUDr. Pavol Naď, JUDr. Ivan Roháč

30. november 2015
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 36. zasadnutí konanom 30. novembra 2015 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky člena Disciplinárneho senátu: Mgr. Marián Degma

1. október 2015
Zanikla funkcia člena disciplinárneho senátu podľa § 119e ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z., JUDr. David Lindtner

28. september 2015
Súdna rada zvolila na 34. zasadnutí 28. septembra 2015 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti členov Disciplinárneho senátu s účinnosťou od 17. októbra 2015: JUDr. Viliam Karas, JUDr. Štefan Kseňák, JUDr. Zoltán Ludik, JUDr. Jozef Švarc

16. október 2015
Uplynulo funkčné obdobie členom disciplinárneho senátu: JUDr. Branislav Dufala, JUDr. Marcel Kohút, JUDr. Štefan Lesňák, JUDr. Miroslav Bobák

27. január 2015
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 26. zasadnutí konanom 27. januára 2015 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky člena Disciplinárneho senátu: doc. JUDr. Jozef Olej

20. október 2014
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 21. zasadnutí konanom 20. októbra 2014 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky člena disciplinárneho senátu: Mgr. Peter Lupták

14. mája 2014
Mgr. Gabriela Repková sa vzdala funkcie člena disciplinárneho senátu

8. marca 2014
Uplynulo funkčné obdobie členovi disciplinárnych senátov: JUDr. Allanovi Böhmovi

27. januára 2014
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 13. zasadnutí konanom 27. januára 2014 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky tohto člena disciplinárneho senátu: JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD.

24. septembra 2013
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 10. zasadnutí konanom 24. septembra 2013 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky tohto člena disciplinárneho senátu: Mgr. Soňu Pekarčíkovú

18. júla 2013
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 9. zasadnutí konanom 18. júla 2013 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky týchto členov disciplinárneho senátu: JUDr. Iveta Halvoňová a JUDr. Mikuláš Géczi

16. apríla 2013
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 6. zasadnutí konanom 16. apríla 2013 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky tohto člena disciplinárneho senátu: JUDr. Mária Képpesyová

26. februára 2013
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 4. zasadnutí konanom 26. februára 2013 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky týchto členov disciplinárnych senátov: JUDr. Ivan Roháč, JUDr. David Lindtner, JUDr. Pavol Naď, JUDr. Denisa Meszárosová, Mgr. Gabriela Repková

2. februára 2013
Uplynulo funkčné obdobie členom disciplinárnych senátov: JUDr. Iveta Gildeinová, JUDr. Mária Képessyová, JUDr. Jana Mičková

7. januára 2013
JUDr. Igor Králik sa vzdal funkcie člena disciplinárneho senátu

31. októbra 2012
Mgr. Fedor Benka sa vzdal funkcie člena disciplinárneho senátu

16. októbra 2012
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 1. zasadnutí konanom 16. októbra 2012 z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky týchto členov disciplinárnych senátov: JUDr. Branislav Dufala, JUDr. Marcel Kohút, JUDr. Štefan Lesňák, JUDr. Miroslav Bobák

29. mája 2012
Vo voľbách členov Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 29. mája 2012,  bol za člena Súdnej rady Slovenskej republiky zvolený JUDr. Rudolf Čirč, člen disciplinárneho senátu zaradený v databáze disciplinárnych senátov v zmysle § 119a ods. 1 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len  „zákon o sudcoch“). Podľa  § 119e ods. 1 písm. d/  zákona o sudcoch funkcia člena disciplinárneho senátu zanikne zvolením sudcu za člena súdnej rady. Vzhľadom na citované ustanovenie,  funkcia člena disciplinárneho senátu JUDr. Rudolfovi Čirčovi 29. májom 2012 zanikla.

30. apríla 2012
Uplynulo funkčné obdobie členom disciplinárnych senátov: JUDr. Tatiana Biedniková, JUDr. Marián Jarábek
a Mgr. Peter Melicher