Databáza členov disciplinárnych senátov zvolených z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky - § 119a ods. 1 písm.c) zákona o sudcoch


JUDr. Marcela Malatká (S*)

JUDr. František Mozner (S*)

JUDr. Martin Baločko (S*)

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. (IO**)

JUDr. Ivan Kochanský (IO**)

JUDr. Ivan Syrový, PhD. (IO**)

Mgr. Dávid Štefanka (IO**)


JUDr. Viliam Karas, PhD.  (IO**)

JUDr. Katarína Batisová (S*)

JUDr. Dagmar Valocká (S*) 

JUDr. Marián Trenčan (S*)


JUDr. Jitka Hasíková (IO**) 

JUDr. Anton Slamka (IO**) 

(* Sudca)
(** Iná osoba ako sudca)


Zmeny v databáze - § 119a ods. 5 zákona o sudcoch

15. decembra 2020
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 18. zasadnutí konanom 15. decembra 2020 kandidáta navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky za člena disciplinárneho senátu.

24. novembra 2020
Podľa § 119e ods. 1 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zanikla funkcia členky disciplinárneho senátu JUDr. Dane Wänkeovej.

24. novembra 2020
Podľa § 119e ods. 1 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zanikla funkcia členky disciplinárneho senátu JUDr. Kristíne Glezgovej.

24. novembra 2020
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 16. zasadnutí konanom 24. novembra 2020 kandidátku navrhnutú Národnou radou Slovenskej republiky za členku disciplinárneho senátu.

24. august 2020
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 12. zasadnutí konanom 24. augusta 2020 kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky za členov disciplinárnych senátov JUDr. Katarínu Batisovú, JUDr. Kristinu Glezgovú, JUDr. Mariána Trenčana, JUDr. Dagmar Valockú a JUDr. Viliama Karasa, PhD.

26. jún 2020
Uplynulo funkčné obdobie členovi disciplinárneho senátu: Mgr. Eugen Cimmermann.

14. mája 2020
JUDr. Tibor Sásfai sa vzdal funkcie člena disciplinárneho senátu.

24. apríla 2020 
Uplynulo funkčné obdobie členom disciplinárnych senátov: JUDr. Peter Paluda, JUDr. Peter Kubina.

31. mája 2019
Uplynulo funkčné obdobie členkám disciplinárnych senátov: JUDr. Michaela Králová, JUDr. Marta Polyáková.

18. február 2019
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 2. zasadnutí konanom 18. februára 2019 z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky za členov disciplinárnych senátov JUDr. Marcelu Malatkú, JUDr. Františka Moznera, JUDr. Martina Baločku, doc. JUDr. Mgr. Martinu Gajdošovú, PhD., JUDr. Ivana Kochanského, JUDr. Ivana Syrového, PhD., JUDr. Tibora Sásfaia a Mgr. Dávida Štefanku.

17. október 2018
Uplynulo funkčné obdobie členom disciplinárnych senátov:  JUDr. Karol Posluch, JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., JUDr. Ivan Kochanský, JUDr. Ivan Syrový PhD.

30. apríl 2018 
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 4. zasadnutí konanom 30. apríla 2018 z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky za členku disciplinárneho senátu JUDr. Danu Wänkeovú.

30. apríl 2018
Dňa 22.03.2018 zanikla funkcia člena disciplinárneho senátu podľa § 119e ods. 1 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z., JUDr. Pavlovi Tomanovi.

20. október 2017
Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia týchto členov disciplinárnych senátov JUDr. Štefan Kridla, JUDr. Danica Veselovská a  JUDr. Antónia Kandravá.

26. júna 2017 
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 53. zasadnutí konanom 26. júna 2017 z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky člena Disciplinárneho senátu: Mgr. Eugen Cimmermann.

23. mája 2017
Zanikla funkcia člena disciplinárneho senátu podľa § 119e ods. 1 písm. d) zákona č. 385/2000 Z.z., Mgr. Marcele Kosovej.
 
29. mája 2017
JUDr. Peter Szabo sa vzdal funkcie člena disciplinárneho senátu.

24. apríla 2017
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 51. zasadnutí konanom 24. apríla 2017 z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky, členov disciplinárneho senátu: JUDr. Peter Paluda a JUDr. Peter Kubina.

9. februára 2017
JUDr. Miroslav Šupa sa vzdal funkcie člena disciplinárneho senátu.

27. januára 2017
Uplynulo funkčné obdobie členke disciplinárneho senátu: JUDr. Petra Príbelská, PhD.

16. januára 2017 
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD. sa vzdal funkcie člena disciplinárneho senátu.

30. mája 2016
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 42. zasadnutí konanom 30. mája 2016 z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky členov disciplinárneho senátu: JUDr. Marta Polyáková, JUDr. Michaela Králová.

16. apríla 2016
Uplynulo funkčné obdobie členom disciplinárnych senátov: JUDr. Blažena Stašíková a JUDr. Tatiana Buchvaldová.

25. január 2016
Súdna rada zvolila na 38. zasadnutí 25. januára 2016 z kandidátov navrhnutých Národnou radou členov Disciplinárneho senátu: JUDr. Peter Szabo.

28. september 2015
Súdna rada zvolila na 34. zasadnutí 28. septembra 2015 z kandidátov navrhnutých Národnou radou členov Disciplinárneho senátu s účinnosťou od 17. októbra 2015: JUDr. Karol Posluch, JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., JUDr. Ivan Kochanský, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Miroslav Šupa, JUDr. Pavol Toman.
 
16. október 2015
Uplynulo funkčné obdobie členom disciplinárneho senátu: JUDr. Milan Fulec, JUDr. Boris Gerbery, JUDr. Martin Hermanovský, doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., JUDr. Terézia Triznová.

11. jún 2015
Zanikla funkcia člena disciplinárneho senátu podľa § 119e ods. 1 písm. c/ zákona č. 385/2000 Z. z., JUDr. Michal Truban.

1. apríla 2015
Zanikla funkcia člena disciplinárneho senátu podľa § 119e ods. 1 písm. c/ zákona č. 385/2000 Z. z., JUDr. Miroslavovi Račkovi.

20. október 2014
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 21. zasadnutí konanom 20. októbra 2014 z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky členov disciplinárneho senátu: Mgr. Marcela Kosová, JUDr. Antónia Kandravá, JUDr. Danica Veselovská, JUDr. Štefan Kridla, doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

8. marca 2014
Uplynulo funkčné obdobie členom disciplinárnych senátov: JUDr. Martin Dolník, JUDr. Ján Chmelo, JUDr. Dáša Kontríková, Mgr. Viliam Pohančeník, JUDr. Rastislav Stieranka.

27. januára 2014
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 13. zasadnutí konanom 27. januára 2014 z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky tohto člena disciplinárneho senátu: JUDr. Petru Príbelskú, PhD.

27. júna 2013
Zanikla funkcia člena disciplinárneho senátu podľa § 119e ods. 1 písm. c/ zákona č. 385/2002 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, JUDr. Romanovi Hargašovi – vymenovaný do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Trenčíne.

16. apríla 2013  
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 6. zasadnutí konanom 16. apríla 2013 z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky týchto členov disciplinárnych senátov: JUDr. Tatiana Buchvaldová, JUDr. Miroslav Račko, JUDr. Blažena Stašíková, JUDr. Michal Truban.

2. februára 2013   
Uplynulo funkčné obdobie členom disciplinárnych senátov: JUDr. Judita Dubjelová, JUDr. Jozef Kolcun, JUDr. Dana Kálnayová, JUDr. Martin Vladik.

16. októbra 2012
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 1. zasadnutí konanom 16. októbra 2012 z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky týchto členov disciplinárnych senátov: JUDr. Milan Fulec, JUDr. Boris Gerbery, JUDr. Roman Hargaš (sudca), JUDr. Martin Hermanovský, JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., JUDr. Terézia Triznová.