Databáza predsedov disciplinárnych senátov zvolených z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami - § 119a ods. 1 písm. a) zákona o sudcoch


JUDr. Ľudmila Škvaridlová (S*)

JUDr. Monika Jakubová (S*)


JUDr. Bc. Milan Husťák (S*)

(* Sudca)


Zmeny v databáze - § 119a ods. 5 zákona o sudcoch

20. novembra 2020
Podľa § 119e ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zanikla funkcia predsedníčky disciplinárneho senátu JUDr. Eve Kiššovej.

27. októbra 2020
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 15. zasadnutí konanom 27. októbra 2020 za predsedníčku disciplinárneho senátu kandidátku JUDr. Ľudmilu Škvaridlovú s účinnosťou od 21. novembra 2020, ktorú navrhla sudcovská rada.

26. októbra 2020
Podľa § 119e ods. 1 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zanikla funkcia predsedu disciplinárneho senátu JUDr. Ľubomírovi Hudákovi.

22. septembra 2020
Podľa § 119e ods. 1 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zanikla funkcia predsedníčky disciplinárneho senátu JUDr. Zuzane Hlistovej.

28. november 2019
Uplynulo funkčné obdobie predsedovi disciplinárneho senátu: JUDr. Stanislav Libant.

31. mája 2019
Uplynulo funkčné obdobie predsedom disciplinárnych senátov: JUDr. Peter Štift, JUDr. František Ševčovič, JUDr. Erik Uhlár. 

29. apríl 2019 
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 4. zasadnutí konanom 29. apríla 2019 z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami do databázy predsedov disciplinárnych senátov sudcu JUDr. Ľubomíra Hudáka a sudcu JUDr. Bc. Milana Husťáka.

8. február 2019
JUDr. Danica Veselovská sa vzdala funkcie predsedu disciplinárneho senátu.

26. november 2018
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 10. zasadnutí konanom 26. novembra 2018 z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami za predsedu disciplinárneho senátu JUDr. Moniku Jakubovú.

10. júl 2018
JUDr. Alica Galová sa vzdala funkcie predsedu disciplinárneho senátu.

30. apríl 2018 
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 4. zasadnutí konanom 30. apríla 2018 z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami za predsedníčku disciplinárneho senátu JUDr. Zuzanu Hlistovú.

20. november 2017 
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 5. zasadnutí konanom 20. novembra 2017 kandidátov navrhnutých sudcovskými radami za predsedníčku disciplinárneho senátu JUDr. Evu Kiššovú, za predsedníčku disciplinárneho senátu JUDr. Ľudmilu Škvaridlovú a za predsedníčku disciplinárneho senátu JUDr. Danicu Veselovskú

8. september 2017 
JUDr. Petr Kaňa sa vzdal funkcie predsedu disciplinárneho senátu

1. august 2017
JUDr. Beáta Javorková sa vzdala funkcie predsedu disciplinárneho senátu

27. júl 2017 
JUDr. Jurajovi Florovičovi zanikla funkcia predsedu disciplinárneho senátu

28. november 2016 
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 46. zasadnutí konanom 28. novembra 2016 z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami za predsedu disciplinárneho senátu JUDr. Stanislava Libanta

29. október 2016
Uplynulo funkčné obdobie predsedovi disciplinárneho senátu: JUDr. Stanislav Libant

30. mája 2016
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 42. zasadnutí konanom 30. mája 2016 z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami za predsedov disciplinárnych senátov: JUDr. Peter Štift, JUDr. František Ševčovič, JUDr. Erik Uhlár

17. mája 2016
Mgr. Kristína Ferencziová sa vzdala funkcie predsedu disciplinárneho senátu

21. apríl 2016
JUDr. Ján Bernát sa vzdal funkcie predsedu disciplinárneho senátu

26. februára 2016:
Uplynulo funkčné obdobie predsedovi disciplinárneho senátu: JUDr. František Ševčovič

25. január 2016
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 38. zasadnutí konanom 25. januára 2016 z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami za predsedov disciplinárnych senátov: Mgr. Kristína Ferencziová, JUDr. Ján Bernát, JUDr. Beáta Javorková

17. december 2015
 JUDr. Michal Boroň sa vzdal funkcie predsedu disciplinárneho senátu

30. november 2015
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 36. zasadnutí konanom 30. novembra 2015 z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami za predsedov disciplinárnych senátov: JUDr. Alica Gálová, JUDr. Petr Kaňa 

16. október 2015:
Uplynulo funkčné obdobie predsedom disciplinárneho senátu: Juraj Krupa a JUDr. Martin Michalanský

28. september 2015
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 34. zasadnutí konanom 28. septembra 2015 z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami za predsedu disciplinárneho senátu JUDr. Michala Boroňa

30. júla 2015
JUDr. Alena Svetlovská sa vzdala funkcie predsedu disciplinárneho senátu

20. október 2014
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 21. zasadnutí konanom 20. októbra 2014 z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami predsedov disciplinárnych senátov: JUDr. Juraj Florovič, JUDr. Alena Svetlovská

8. marec 2014
Uplynulo funkčné obdobie predsedovi disciplinárneho senátu: JUDr. Pavol Polka

29. október 2013
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 11. zasadnutí konanom 29. októbra 2013 z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami predsedu disciplinárnych senátov: JUDr. Stanislav Libant

7. júna 2013
Zanikla funkcia predsedu disciplinárneho senátu podľa § 119e ods. 1 písm. c/ zákona č. 385/2002 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, JUDr. Jarmile Urbancovej – vymenovaná do funkcie podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

26. februára 2013
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 4. zasadnutí konanom 26. februára 2013 z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami predsedu disciplinárnych senátov: JUDr. František Ševčovič

2. februára 2013
Uplynulo funkčné obdobie predsedom disciplinárnych senátov: JUDr. Marek Dudík, JUDr. Miroslav Osif, JUDr. Renata Janáková

19. decembra 2012
JUDr. Jana Burešová - 19. decembra 2012 prestala spĺňať podmienky na výkon funkcie predsedníčky disciplináneho senátu podľa § 119b ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15. novembra 2012
JUDr. Ladislav Tomčovčík sa vzdal funkcie predsedu disciplinárneho senátu

5. novembra 2012
JUDr. Alena Bieliková sa vzdala funkcie predsedu disciplinárneho senátu

16. októbra 2012
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na 1. zasadnutí konanom 16. októbra 2012 z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami týchto predsedov disciplinárnych senátov: JUDr. Jana Burešová, Juraj Krupa, JUDr. Martin Michalanský

30. apríla 2012
Uplynulo funkčné obdobie predsedu disciplinárneho senátu: JUDr. Jana Burešová