Evidencia žiadostí sudcov o preloženie aktualizovaná k 23. novembru 2022


Aktuálne žiadosti sudcov o preloženie

 

Meno a priezvisko Dátum podania 
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť
  JUDr. Michal Uhorskai 28.05.2020 OS Revúca OS Rimavská Sobota
  Mgr. Denisa Drúžková 04.09.2020 OS Bratislava I OS Skalica, alternatívne OS Senica
  JUDr. Katarína Petráň Vinczeová 13.07.2021 OS Rimavská Sobota OS Banská Bystrica
  Mgr. Linda Anovčinová 30.08.2021 OS Trnava OS Trenčín
  JUDr. Slavomír Ivanecký 7.10.2021 OS Bardejov Okresný súd Košice okolie
  JUDr. Juraj Šteffel 15.11.2021 OS Kežmarok OS Poprad
  JUDr. Marek Kotora 8.12.2021 KS Košice OS Michalovce
  JUDr. Mária Moskvičová, PhD. 13.4.2022 OS Bratislava V OS Banská Bystrica
  JUDr. Jaroslava Tóthová Gederová 11.5.2022 OS Lučenec OS Vranov nad Topľou, alternatívne na OS Humenné
  Mgr. Ágnes Nagyová 07.06.2022 OS Bratislava I OS Komárno, alternatívne OS Nové Zámky
  JUDr. Marek Bujňák 07.06.2022 OS Prešov OS Svidník
  JUDr. Karol Posluch  17.06.2022  OS Bratislava III  OS Pezinok
  JUDr. Juraj Kapinaj 27.06.2022 OS Bratislava III OS Pezinok
  JUDr. Lukáš Poperník 4.7.2022 OS Levice OS Nitra
  JUDr. Adriana Mazúchová 08.07.2022 OS Žiar nad Hronom OS Zvolen
  JUDr. Radoslav Svitana, PhD. 21.7.2022 KS v Trenčíne KS v Bratislave
  JUDr. Zdenka Mattielighová 29.7.2022 OS Bratislava III OS Pezinok
  JUDr. Ján Šulgan 27.9.2022 OS Veľký Krtíš OS Čadca, alternatívne OS Žilina
         


Aktuálne žiadosti sudcov o preloženie na Správny súd

 

Meno a priezvisko Dátum podania 
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť
  JUDr. Peter Vrbjar 20.6.2022 dočasne pridelený na výkon funkcie predsedu OS Piešťany Správny súd v Bratislave
  JUDr. Zuzana Lapšanská 28.07.2022 OS Pezinok Správny súd v Bratislave
  ThDr. JUDr. Peter Melichárek 03.08.2022 hosťujúci sudca pre obvod KS v Košiciach 
pridelený na OS Michalovce
Správny súd v Košiciach
  Mgr. Róbert Bardač, PhD. 10.8.2022 OS Bratislava I Správny súd v Bratislave
  Mgr. Jana Fandáková, LL.M. 12.8.2022 OS Spišská Nová Ves Správny súd v Košiciach 
  JUDr. Miroslava Körtvélyová 18.8.2022 OS Michalovce Správny súd v Košiciach
  Mgr. Slavomír Podhorský 17.8.2022 OS Rožňava Správny súd v Košiciach
  JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, LL. M. 18.8.2022 KS Bratislava Správny súd v Bratislave
  JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová 23.8.2022 KS v Banskej Bystrici Správny súd v Banskej Bystrici
  JUDr. Tomáš Kuruc 24.8.2022 hosťujúci sudca v obvode KS v Košiciach Správny súd v Košiciach
  JUDr. Drahomíra Mikulajová 25.8.2022 KS v Banskej Bystrici Správny súd v Banskej Bystrici
  JUDr. Katarína Kochan Morová 26.8.2022 OS Banská Bystrica Správny súd v Banskej Bystrici
  JUDr. Katarína Petráň Vinczeová 31.8.2022 OS Rimavská Sobota Správny súd v Banskej Bystrici
  Mgr. Andrej Maukš 2.9.2022 OS Veľký Krtíš Správny súd v Banskej Bystrici
  JUDr. Vladimíra Slobodová 9.9.2022 OS Bratislava V Správny súd v Bratislave
  JUDr. Alena Antalová 12.9.2022 KS v Banskej Bystrici Správny súd v Banskej Bystrici
  Mgr. Monika Hrašnová 13.9.2022 KS v Trnave Správny súd v Bratislave
  JUDr. Peter Kvietok 20.9.2022 KS v Banskej Bystrici Správny súd v Banskej Bystrici
  Mgr. Gabriela Žabková 21.9.2022 OS Bratislava III Správny súd v Bratislave
  JUDr. Jana Raganová 3.10.2022 KS v Košiciach Správny súd v Košiciach
  JUDr. Zuzana Široká 3.10.2022 KS v Bratislave Správny súd v Bratislave
  JUDr. Ivana Neviďanská 3.10. 2022 KS v Bratislave Správny súd v Bratislave
  JUDr. Ivana Hauerlandová, PhD. 10.10.2022 OS Trnava Správny súd v Bratislave
  JUDr. Ina Šingliarová 10.10.2022 OS Bratislava V Správny súd v Bratislave
  JUDr. Ing. Lenka Figulová 13.10.2022 OS Spišská Nová Ves Správny súd v Košiciach
  Mgr. Pavel Ištók 04.11.2022 OS Piešťany Správny súd v Bratislave
  Mgr. Helena Marcinkechová 14.11.2022 OS Dunajská Streda Správny súd v Bratislave
         
 


Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2022

Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2021

Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2020

Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2019

Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2018

Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2017