nzov

Usmernenie pre uchádzačov do výberového konania na funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Usmernenie pre uchádzačov do výberového konania na funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky  - 541kB  

29.03.2021
nzov

Organizačné pokyny pre výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky konajúcej podľa  § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších pred…

29.03.2021
nzov

Oznámenie o zmene času konania novej voľby kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zmenil čas konania novej voľby kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej…

29.03.2021
nzov

Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky – verejné hlasovanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší…

26.03.2021
nzov

Verejné zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie na obsadenie 29 voľných miest sudcov Najvyššieho správneho súdu SR

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal verejné zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie na obsadenie 29 voľných …

19.03.2021
nzov

Žrebovanie poradia uchádzačov o kandidatúru na sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Na dnešnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky bol jeden z prerokovaných bodov aj Návrh záverov o spôsobe vykonania výberového konania na ob…

16.03.2021
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »