nzov

Vlastnosti dobrého sudcu: Odvaha, zdržanlivosť, zrozumiteľnosť a iné

V procese úvah o novom etickom kódexe pre sudkyne a sudcov Slovenskej republiky ako člen stálej etickej komisie som si prečítal článok Jany Stehlík…

12.08.2022
nzov

11. a 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať 17. augusta 2022 so začiat…

09.08.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Deň ich k…

01.08.2022
nzov

Ján Mazák na rokovaní Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád v Bruseli

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky sa 15. júla 2022 v Bruseli po prvýkrát zúčastnil  zasadnutia Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád, k…

18.07.2022
nzov

Súdna rada v tretej Správe o právnom štáte Európskej komisie za rok 2022

Dňa 13. júla 2022 zverejnila Európska Komisia tretiu Správu o právnom štáte za rok 2022. Podobne ako v predchádzajúcich správach sa aj v tejto sprá…

14.07.2022
nzov

Oznam pre verejnosť - Podateľňa

Dávame do pozornosti, že z organizačno-prevádzkových dôvodov bude podateľňa Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky dňa 15. júla 2022 pre verej…

13.07.2022