nzov

Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu …

29.04.2022
nzov

Informácia o 5. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 27. apríla 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej repu…

28.04.2022
nzov

Súdna rada si zvolila svojho podpredsedu

Jedným z bodov programu aprílového zasadnutia bola voľba podpredsedu súdnej rady. Kandidátom na túto funkciu bol člen súdnej rady z radov sudcov, J…

28.04.2022
nzov

Súdna rada Slovenskej republiky pozná svojich piatich nových členov

Vo štvrtok sa uskutočnila v západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom volebnom obvode voľba piatich členov Súdnej rady Slovenskej repu…

22.04.2022
nzov

Oznam o výpadku IT

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky sa ospravedlňuje za neplánované výpadky internetovej a e-mailovej komunikácie. Výpadky evidujeme od 21.…

22.04.2022
nzov

Zmena termínu 7. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, zmenil termín 7. zasadnutia súdnej rady. Z pôvodného termínu, ktorý bol zvolaný na 13.04.2022…

11.04.2022