nzov

Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu

Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Banskej …

25.10.2022
nzov

Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky vo veci ochrany sudcu Okresného súdu Bratislava I Mareka Fila pred útokmi na jeho integritu a osobnú bezpečnosť v súvislosti s jeho rozhodovacou činnosťou

Súdna rada Slovenskej republiky ako ústavný orgán sudcovskej legitimity dôrazne odmieta útoky voči osobe sudcu Mareka Fila ako aj voči ktorémukoľve…

21.10.2022
nzov

Predseda súdnej rady sa zúčastňuje návštevy Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád v Budapešti

V týchto dňoch sa predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák, ako člen Výkonnej rady ENCJ, zúčastňuje návštevy Výkonnej rady Európskej sie…

17.10.2022
nzov

Súdna rada Slovenskej republiky bude rozhodovať o troch kandidátoch na európske súdy

Do piatka 14. októbra tohto roka mali oprávnení navrhovatelia možnosť predkladať svoje návrhy na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu …

17.10.2022
nzov

14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční: 18. októbra 2022 o 11.3…

10.10.2022
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky nepodá odvolanie vo veci disciplinárne stíhanej sudkyne Andrey Haitovej

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák po oboznámení sa s ústne vyhlásenými dôvodmi rozhodnutia disciplinárneho senátu Najvyššieho spr…

04.10.2022