nzov

Predseda Súdnej rady nenapomenie ani nenavrhne disciplinárne konanie sudcu Okresného súdu Piešťany

Na 11. zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky sa prejednával návrh predsedu súdnej rady o odôvodnenosti kvalifikovaného podnetu (sťažnosti) úča…

18.08.2022
nzov

Súdnu radu čakajú voľby kandidátov na sudcov do európskych štruktúr

V pondelok 22. augusta tohto roka sa v sídle súdnej rady rozhodne o tom, kto sa stane kandidátom na funkcie sudcov pôsobiacich na významných európs…

15.08.2022
nzov

Vlastnosti dobrého sudcu: Odvaha, zdržanlivosť, zrozumiteľnosť a iné

V procese úvah o novom etickom kódexe pre sudkyne a sudcov Slovenskej republiky ako člen stálej etickej komisie som si prečítal článok Jany Stehlík…

12.08.2022
nzov

11. a 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať 17. augusta 2022 so začiat…

09.08.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Deň ich k…

01.08.2022
nzov

Ján Mazák na rokovaní Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád v Bruseli

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky sa 15. júla 2022 v Bruseli po prvýkrát zúčastnil  zasadnutia Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád, k…

18.07.2022