nzov

Súdna rada v tretej Správe o právnom štáte Európskej komisie za rok 2022

Dňa 13. júla 2022 zverejnila Európska Komisia tretiu Správu o právnom štáte za rok 2022. Podobne ako v predchádzajúcich správach sa aj v tejto sprá…

14.07.2022
nzov

Oznam pre verejnosť - Podateľňa

Dávame do pozornosti, že z organizačno-prevádzkových dôvodov bude podateľňa Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky dňa 15. júla 2022 pre verej…

13.07.2022
nzov

10. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 10. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať 20. júla 2022 so začiatkom o …

12.07.2022
nzov

Vyhlásenie voľby na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súčasný mandát uplynie 26 národným sudcom Všeobecného súdu EÚ 31. augusta 2022. Slovensko už druhé funkčné obdobie zastupuje Juraj Schwarcz, v roko…

07.07.2022
nzov

Súdnej rade bol podaný jeden návrh na kandidátku na sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie

Ešte v marci tohto roka opakovane vyhlásil predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európsk…

30.06.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidátov na troch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľby na kandidátov na troch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Oprávnení…

21.06.2022