nzov

Nová voľba kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ do Luxemburgu

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil dňa 12. júla 2023 novú voľbu na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie, kt…

12.07.2023
nzov

Výbor 255 neodporučil Andreja Steca za sudcu Všeobecného súdu EÚ

Súdnej rade Slovenskej republiky bolo 12. júla 2023 doručené stanovisko výboru ustanoveného podľa čl. 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zo 7. j…

12.07.2023
nzov

7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 19. júla 2023 o 9.00 hod., v…

10.07.2023
nzov

Súdna rada bude voliť kandidátov na post slovenského sudcu pri Európskom súde pre ľudské práva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák vyhlásil dňa 4. júla 2023 voľbu na troch kandidátov/tri kandidátky na post slovenského sudcu, …

04.07.2023
nzov

Odlišné stanovisko členky súdnej rady Dany Jelinkovej Dudzíkovej k uzneseniu Súdnej rady SR č. 290/2023 z 21. júna 2023

Odlišné stanovisko členky súdnej rady Dany Jelinkovej Dudzíkovej k uzneseniu Súdnej rady SR z 21. júna 2023 č. 290/2023 čo do rozsahu udeleného súh…

27.06.2023
nzov

Majetkové priznania sudcov sú už zverejnené

Od dnešného dňa sú na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky zverejnené majetkové priznania sudkýň a sudcov za rok 2022. Povinnosť podať do…

16.06.2023