nzov

Hromadné výberové konanie vyhlásené na 6. decembra 2021 a voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky – núdzový stav a vyhlásený lockdown

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, so zreteľom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a s poukazom na uznesenie vlády Sl…

25.11.2021
nzov

Oznam pre verejnosť - Podateľňa

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude podateľňa Kancelárie Súdne…

25.11.2021
nzov

Prehľad vybraných správ, dokumentov a informácií pre sudcov

Kancelária Súdnej rady SR poskytuje pre sudcov službu zasielania pravidelného monitoringu médií, ktorý sa zameriava na oblasť justície. V prípade, …

22.11.2021
nzov

Pracovné stretnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Dňa 16. novembra 2021 sa členky a členovia  Súdnej rady Slovenskej republiky stretli na pracovnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou.…

18.11.2021
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Slovenská republika sa opakovane potýka s problémom obsadiť významné funkcie sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Z dôvodu, ž…

16.11.2021
nzov

Oznámenie o konaní ústnej časti výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Žiline

Ústna časť výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Žiline sa uskutoční dňa 18. novembra 2021 o 12,30 …

16.11.2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »