nzov

Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád. Slovinsko, Ľubľana 7. – 9. jún 2023

Každoročné Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád (ďalej len „Valné zhromaždenie“) sa konalo v Slovinsku, v jeho hlavnom meste Ľubľane …

12.06.2023
nzov

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu hľadá právnikov zo Slovenska

Rada Európy ponúka voľné pracovné miesta pre právnikov so znalosťou práva Európskej Únie - belgického práva, dánskeho práva, fínskeho práva a práva…

12.06.2023
nzov

6. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 6. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 20. a 21. júna 2023 a v prípade…

12.06.2023
nzov

Výkonná rada Európskej siete súdnych rád prijala stanovisko k finančnému ohodnoteniu sudcov

Dňa 25. mája 2023 prijali členovia Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád, ktorej členom je aj Súdna rada Slovenskej republiky zastúpená jej pre…

29.05.2023
nzov

Ústavný súd nepozastavil účinnosť zákona č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Ústavný súd Slovenskej republiky  vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 18/2022 o návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa…

28.05.2023
nzov

Do súdnej rady vstupuje Peter Šamko

Súdna rada Slovenskej republiky je ako významný orgán sudcovskej legitimity dnešným dňom posilnená o ďalšieho člena z radov sudcov. Dňa 27. júna to…

24.05.2023