nzov

Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie

Súdna rada Slovenskej republiky zasadala 3. júna 2021 ako výberová komisia na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovensk…

04.06.2021
nzov

Priamy prenos z 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos z 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnar…

03.06.2021
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky navrhuje dočasné pozastavenie výkonu funkcie u sudcu Okresného súdu Zvolen Dalibora Miľana

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák, v súlade s § 22a ods. 1 zákona číslo 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskoršíc…

31.05.2021
nzov

10. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 10. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať  15. júna 2021…

28.05.2021
nzov

REAKCIA NA NESPRÁVNE INTERPRETOVANÉ INFORMÁCIE V MÉDIÁCH VO VECI SUDCU DALIBORA MIĽANA

Viaceré médiá nesprávne interpretovali informáciu o postupe Súdnej rady Slovenskej republiky v prípade sudcu Dalibora Miľana, ktorý si v pojednávan…

21.05.2021
nzov

Predseda súdnej rady zrušil voľby na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie

Dňa 17. mája 2021 o 17:00 hodine uplynula lehota na podávanie návrhov oprávnených subjektov na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Euró…

19.05.2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »