nzov

Bývalý sudca JUDr. Pavol Polka sa ospravedlnil slovenskej justícii

Bývalý sudca JUDr. Pavol Polka sa ospravedlnil slovenskej justícii  - 651kB

19.02.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

19.02.2021
nzov

Priamy prenos z 3. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos z 3. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnar…

16.02.2021
nzov

Zmena a doplnenie vyhlásenia výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák zmenil a doplnil vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššo…

03.02.2021
nzov

Odborný seminár Súdnej rady Slovenskej republiky o výberovom konaní na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR

Novela Ústavy Slovenskej republiky a zákon o reforme súdnictva kladú mimoriadne nároky na  výklad a uplatňovanie novej právnej úpravy. Osobitne to …

02.02.2021
nzov

Súdnej rade bol podaný jeden návrh na voľbu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil ešte 11. januára tohto roka voľby kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho s…

02.02.2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »