nzov

Oznam o zmene stránkových hodín podateľne dňa 14. apríla 2023

Oznamujeme, že z dôvodu vyhlásenej lehoty na doručenie návrhov kandidátov na členku/člena Súdnej rady Slovenskej republiky, určenej do 14. apríla 2…

13.04.2023
nzov

4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 18., 19. a 20. apríla 2023 a v …

11.04.2023
nzov

Vedenie Súdnej rady Slovenskej republiky 3. apríla 2023 odporučilo Transparency International Slovensko stiahnuť hodnotenie sudkýň a sudcov z marca 2023

List predsedu a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka a Jána Gandžalu, z 3.apríla 2023, číslo: CR-976/2023-2670 adresovaný riadi…

05.04.2023
nzov

Voľba jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v západoslovenskom volebnom obvode

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 22. marca 2023 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. …

22.03.2023
nzov

Členka a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky na Okrúhlom stole o posudzovaní integrity a etických štandardov pri výbere sudcov a sudkýň. Filozofická fakulta UK Bratislava, 21.marec 2023

Na pozvanie Projektového tímu Katedry politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa členka súdnej rady Lucia Berdisová, člen súdnej rady A…

21.03.2023
nzov

Odlišné stanovisko Lucie Berdisovej členky Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu č. 63/2023 zo 16. februára 2023

Stanovisko členky Súdnej rady Slovenskej republiky, vznesené k bodu programu „Trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona a súvisiacic…

20.03.2023