nzov

Martin Michalanský sa vzdal funkcie člena Súdnej rady

Člen Súdnej rady Slovenskej republiky Martin Michalanský, sudca Krajského súdu v Košiciach,  sa 24. júna 2021 písomne vzdal z rodinných  dôvodov sv…

25.06.2021
nzov

Oznámenie o mieste a dni konania ústnej časti hromadného výberového konania v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici, v obvode Krajského súdu v Prešove a v obvode Krajského súdu v Košiciach, v obvode Krajského súdu v Žiline

Ústna časť hromadného výberového konania pre vopred neurčený voľný počet miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode Krajského súd…

23.06.2021
nzov

Verejné hlasovanie Súdnej rady vo verejnom vypočutí tretieho kola výberového konania

Súdna rada Slovenskej republiky konajúca ako výberová komisia podľa  § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskor…

18.06.2021
nzov

Priamy prenos z online stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos zo zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, verejného vypočutia uchádzačiek a uchádzačov v tretom kole výberového kona…

15.06.2021
nzov

Stanovisko troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. VK 6/2021 z 3.6.2021

Súdna rada Slovenskej republiky ako výberová komisia prijala na zasadnutí dňa 3. júna 2021 uznesenie č. VK 6/2021, ktorým rozhodla, že v treťom kol…

11.06.2021
nzov

Komentár k Bangalórskym zásadám správania sa sudcov po SLOVENSKY

Súdna rada Slovenskej republiky intenzívne pracuje na vytvorení kódexu etických pravidiel, uplatniteľných  pre súdnictvo v Slovenskej republike. In…

11.06.2021
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »