nzov

Používanie prameňov práva Európskej únie

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravil metodickú príručku, ktorej cieľom je poskytnúť pre apli…

09.02.2022
nzov

Marcela Kosová sa vzdala funkcie členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Mgr. Marcela Kosová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave sa listom zo 7. februára 2022, adresovaným predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky,  v…

07.02.2022
nzov

Zásady hodnotenia sudcov

Zásady hodnotenia sudcov schválené hodnotiacimi komisiami zvolenými Súdnou radou Slovenskej republiky boli prijaté s cieľom informovať sudkyne a su…

27.01.2022
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky sa ospravedlnil sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Františkovi Moznerovi

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa písomne ospravedlnil predsedovi trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republik…

25.01.2022
nzov

Informácia o 1. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 13. januára  2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej r…

13.01.2022