nzov

Súdna rada zvolila troch kandidátov na európske súdy

Voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie ako aj voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva vyhl…

15.11.2022
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční: 15. novembra 2022 o 11.30 …

08.11.2022
nzov

Príhovor prezidenta ENCJ počas návštevy Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád v Budapešti

V októbri toho roka sa členovia Výkonnej rady ENCJ stretli v Budapešti. Cieľ návštevy bol zistiť  aktuálny stav právneho štátu v Maďarsku a predovš…

28.10.2022
nzov

Predseda súdnej rady sa stretol s veľvyslankyňou Holandského kráľovstva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák privítal na pôde súdnej rady v Miestodržiteľskom paláci veľvyslankyňu Holandského kráľovstva Ga…

26.10.2022
nzov

Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu

Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Banskej …

25.10.2022
nzov

Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky vo veci ochrany sudcu Okresného súdu Bratislava I Mareka Fila pred útokmi na jeho integritu a osobnú bezpečnosť v súvislosti s jeho rozhodovacou činnosťou

Súdna rada Slovenskej republiky ako ústavný orgán sudcovskej legitimity dôrazne odmieta útoky voči osobe sudcu Mareka Fila ako aj voči ktorémukoľve…

21.10.2022