nzov

Predseda súdnej rady sa zúčastňuje návštevy Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád v Budapešti

V týchto dňoch sa predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák, ako člen Výkonnej rady ENCJ, zúčastňuje návštevy Výkonnej rady Európskej sie…

17.10.2022
nzov

Súdna rada Slovenskej republiky bude rozhodovať o troch kandidátoch na európske súdy

Do piatka 14. októbra tohto roka mali oprávnení navrhovatelia možnosť predkladať svoje návrhy na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu …

17.10.2022
nzov

14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční: 18. októbra 2022 o 11.3…

10.10.2022
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky nepodá odvolanie vo veci disciplinárne stíhanej sudkyne Andrey Haitovej

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák po oboznámení sa s ústne vyhlásenými dôvodmi rozhodnutia disciplinárneho senátu Najvyššieho spr…

04.10.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľbu na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľbu na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Deň jej k…

27.09.2022
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

           Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 22. septembra 2022 podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a…

22.09.2022