nzov

2. Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. januára 2022 …

12.01.2022
nzov

1. Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 1. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční dňa 19. januára 2022 o 9.00 …

12.01.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Pre Slovenskú republiku predstavuje dlhodobý problém obsadiť významné funkcie sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Predseda s…

10.01.2022
nzov

Voľby prísediacich sudkýň / prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 1. decembra 2021 podľa § 27a ods. 3 v spojení s § 27fb ods. 3 zákona č. 185/2002 Z. z. o …

03.01.2022
nzov

Predĺženie lehoty na predloženie návrhov kandidátov na prísediace sudkyne/prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky predĺžil v súvislosti s vyhlásenou voľbou lehotu na predkladanie návrhov kandidátov na prísediace sudk…

16.12.2021
nzov

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnarada.sk/

15.12.2021