nzov

Stanovisko sudkýň a sudcov Okresného súdu Zvolen k postojom Mgr. Dalibora Miľana pri dodržiavaní protiepidemických opatrení

Stanovisko sudkýň a sudcov Okresného súdu Zvolen k postojom Mgr. Dalibora Miľana pri dodržiavaní protiepidemických opatrení  - 136kB

10.06.2021
nzov

Žrebovanie poradia uchádzačov  o kandidatúru na sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky – tretie kolo výberového konania

Dňa 9. júna 2021 sa uskutočnilo žrebovanie poradia uchádzačov vo verejnom vypočutí v treťom kole výberového konania na funkciu sudcu Najvyššieho sp…

09.06.2021
nzov

Súdna rada Slovenskej republiky opätovne rozhodovala o zaradení uchádzačov a uchádzačiek do tretieho kola výberového konania

Súdna rada Slovenskej republiky konajúca ako výberová komisia podľa § 151zf zákona č. 385/2000 Z.z o sudcoch a prísediacich v znení neskorších pred…

08.06.2021
nzov

Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie

Súdna rada Slovenskej republiky zasadala 3. júna 2021 ako výberová komisia na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovensk…

04.06.2021
nzov

Priamy prenos z 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos z 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnar…

03.06.2021
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky navrhuje dočasné pozastavenie výkonu funkcie u sudcu Okresného súdu Zvolen Dalibora Miľana

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák, v súlade s § 22a ods. 1 zákona číslo 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskoršíc…

31.05.2021
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »