nzov

13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 20. septembra 2022 o 14.30 hod…

09.09.2022
nzov

Predseda súdnej rady opätovne vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných s…

05.09.2022
nzov

Oznámenie o zmene termínu konania volieb

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky oznámil všetkým oprávneným subjektom podľa § 27g ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej…

31.08.2022
nzov

Vyhlásenie výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu pre vopred určený počet voľných miest stážistov v obvode krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 23. augusta 2022, podľa § 149a ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediaci…

23.08.2022
nzov

Predseda Súdnej rady nenapomenie ani nenavrhne disciplinárne konanie sudcu Okresného súdu Piešťany

Na 11. zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky sa prejednával návrh predsedu súdnej rady o odôvodnenosti kvalifikovaného podnetu (sťažnosti) úča…

18.08.2022
nzov

Súdnu radu čakajú voľby kandidátov na sudcov do európskych štruktúr

V pondelok 22. augusta tohto roka sa v sídle súdnej rady rozhodne o tom, kto sa stane kandidátom na funkcie sudcov pôsobiacich na významných európs…

15.08.2022