III. VOLEBNÉ OBDOBIE

 
 
PREDSEDA:
 
   
          JUDr. Štefan HARABIN od 23. júna 2009 do 23. júna 2014
          JUDr. Jana BAJÁNKOVÁ od 16. septembra 2014 do 29. júna 2017
 
PODPREDSEDA:
 
           prof. h. c. doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc. od 16. októbra 2012 do 16. júna 2014
           JUDr. Ján VANKO od 21. júla 2014 do 29. júna 2017
 
ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ SUDCAMI:
 
      JUDr. Ján VANKO od 29. júna 2012  do 29. júna 2017
      JUDr. Jana BAJÁNKOVÁ od 29. júna 2012  do 29. júna 2017
      JUDr. Imrich VOLKAI  od 29. júna 2012   do 29. júna 2017
      Doc. JUDr. Milan ĎURICA, PhD. od 29. júna 2012   do 29. júna 2017
      JUDr. Peter STRAKA od 29. júna 2012   do 29. júna 2017
      JUDr. Rudolf ČIRČ od 29. júna 2012  do 29. júna 2017
      JUDr. Dana BYSTRIANSKA od 29. júna 2012   do 29. júna 2017
      JUDr. Igor BURGER od 29. júna 2012   do 29. júna 2017
      Mgr. Dušan ČIMO od 25. novembra 2014 do 25. novembra 2019
      JUDr. Martin MICHALANSKÝ od 30. júna 2017 do 25. júna 2021
      JUDr. Lenka PRAŽENKOVÁ od 30. júna 2017 do 15. septembra 2021
 
ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ NÁRODNOU RADOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
 
      Mgr. Dušan ČIMO od 23. mája 2012 do 10. septembra 2014
      JUDr. Jozef MARUŠČÁK od 28. júna 2012  do 27. decembra 2016
      JUDr. Alena ŠIŠKOVÁ od 28. júna 2012  do 28. júna 2017
      JUDr. Ján SLOVINSKÝ od 11. septembra 2014 do 11. septembra 2019
      JUDr. Roman HUSZÁR od 14. februára 2017 do 28. marca 2020
      JUDr. Michal MIŠÍK od 01.02.2018 do 13. januáíra 2020
      Mgr. Viliam POHANČENÍK od 17.10.2019 do 28.03.2020
 
ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
 
      JUDr. Ľudmila BABJAKOVÁ od 19. januára 2011  do 26. septembra 2012
      JUDr. Jozef VOZÁR, CSc.  od 19. januára 2011  do 26. septembra 2012
      Prof. JUDr. Alexander BRÖSTL, CSc.  od 19. januára 2011  do 26. septembra 2012
      JUDr. Jaroslav CHLEBOVIČ od 27. septembra 2012 do 20. augusta 2014
      JUDr. Eva FULCOVÁ od 27. septembra 2012 do 27. septembra 2017
      JUDr. Ľuboš SÁDOVSKÝ od 27. septembra 2012 do 27. septembra 2017
      JUDr. Ján HAVLÁT od 10. septembra 2014 do 10. septembra 2019
      JUDr. Ján HAVLÁT od 11.09.2019 do 28.03.2020
      JUDr. Branislav JABLONKA, PhD. od 07.02.2018 do 28.03.2020
      JUDr. Magdaléna HROMCOVÁ od 07.02.2018 do 28.03.2020
 
ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ PREZIDENTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
 
      JUDr. Helena KOŽÍKOVÁ od  2. októbra 2007  do 2. októbra 2012
       Doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc.  od  2. októbra 2007  do 2. októbra 2012
      JUDr. Daniela ŠVECOVÁ     od  2. októbra 2007  do 2. októbra 2012
      JUDr. Gabriela ŠIMONOVÁ od  8. októbra 2012  do 16. júna 2014
      prof. h. c. doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc.  od  8. októbra 2012   do 16. júna 2014
      JUDr. Eduard BÁRÁNY, DrSc.     od  8. októbra 2012   do 16. júna 2014
      Prof. JUDr. Ján KLUČKA, CSc. od 17. júna 2014 do 27. novembra 2016
      Doc. JUDr. Jozef VOZÁR, CSc. od 17. júna 2014 do 17. júna 2019
      JUDr. Elena BERTHOTYOVÁ, PhD. od 17. júna 2014 do 17. júna 2019
      Mgr. Pavol ŽILINČÍK od 28. novembra 2016