Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Dagmar MLEJOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD KOŠICE - OKOLIE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
orná pôda
dedenie
Prírastok
2
orná pôda
dedenie
Prírastok
3
orná pôda
dedenie
Prírastok
4
orná pôda
dedenie
Prírastok
5
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
Prírastok
6
záhrada a zastavané plochy,dom
dedenie 5D 926/2007
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
auto Cirtroen C3
odkúpenie z leasingu
2009
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
cenné papiere 10 ks
dedenie
9.10.2009
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR