Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Iveta JENČOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD KEŽMAROK
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Lesný pozemok
dedičstvo
2009
Prírastok
2
Orná pôda
dedičstvo
2009
Prírastok
3
Ostatné plochy
rozdelenie pôv. parciel
2009
Bez zmeny
4
Ostatné plochy
rozdelením pôv. parciel
2009
Bez zmeny
5
Rozostavaná budova RD
dedenie
2009
Prírastok
6
Zastavaná plocha
kúpa
2009
Prírastok
7
Zastavané plochy
predaj
2009
Úbytok
8
Zastavané plochy
predaj
2009
Úbytok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Banka
hotovosť
jún 2009
23 236,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Pôžička
zmluva
6/2009
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR