Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Tatiana KOVÁCSOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD LUČENEC
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
nehnuteľný majetok
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
osobné motorové vozidlo Fiat Punto
predaj
2009
Úbytok
2
osobné motorové vozidlo Honda
kúpa
apríl 2009
25 692,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
účet v banke
plat
2009
6 140,00
Úbytok
2
účet v banke
predaj ornej pôdy v roku 2006
2009
16 597,00
Úbytok
3
účet v banke
darovanie
2009
2 743,70
Prírastok
4
účet v banke
prenájom bytu
2009
1 831,20
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
peňažné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky

Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR