Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Anna MÓROCZOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD DUNAJSKÁ STREDA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
akcie
bezplatný prevod na FNM SR
2009
Úbytok
2
prenájom pôdy
2009
108,00
Úbytok
3
stavebné sporenie
2009
922,00
Prírastok
4
účet v banke CSOB
2009
1 699,00
Prírastok
5
účet v banke OTP
2009
2 003,00
Úbytok
6
účet v banke SLSP
2009
2 630,00
Prírastok
7
vklad v banke
2009
196,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
úver
2009
Úbytok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR