Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Drahomír MRVA
Súd:  OKRESNÝ SÚD ŽILINA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
orná pôda
Kúpna zmluva
2009
Prírastok
2
orná pôda
kúpna zmluva
2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
JAWA 555
kúpa
2009
Prírastok
2
motorové vozidlo Škoda Octavia
predaj
2009
Úbytok
3
osobné motorové vozidlo VW Golf
kúpa
2009
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
príjem z prenájmu bytu
2009
Prírastok
2
úspory
2009
Úbytok
3
vrátená časť pôžičky
2009
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
úver
zmluva o úvere
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR