Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Jozef ANGELOVIČ
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Nájom bytu
uzavretie nájomnej zmluvy
2009
650,00
Prírastok
2
Nájom bytu
uzavretie nájomnej zmluvy
2009
1 200,00
Prírastok
3
Sporiaci účet ČSOB Prešov
sporenie
2009
21 324,00
Prírastok
4
Stavebné sporenie ČSOB Prešov
sporenie
2009
30 069,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Stavebný úver ČSOB
úver
2009
Úbytok
2
Stavebný úver ČSOB Prešov
úver
2009
Úbytok
3
Stavebný úver ČSOB Prešov
úver
2009
Úbytok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR