Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Viera KUKUČKOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA III
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Byt
dedenie
2009
Prírastok
2
Orná pôda
dedenie
2009
Prírastok
3
Orná pôda
dedenie
2009
Prírastok
4
Orná pôda
dedenie
2009
Prírastok
5
Pozemok
dedenie
2009
Prírastok
6
Pozemok
dedenie
2009
Prírastok
7
Pozemok
dedenie
2009
Prírastok
8
Rodinný dom
dedenie
2009
Prírastok
9
Rodinný dom
dedenie
2009
Prírastok
10
Spoločné nehnuteľnosti
dedenie
2009
Prírastok
11
Trvalé trávnaté porasty
dedenie
2009
Prírastok
12
Trvalé trávnaté porasty
dedenie
2009
Prírastok
13
Trvalé trávnaté porasty
dedenie
2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Nepresahuje zákonom požadovanú hodnotu
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky

Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR