Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Zita NAGYPÁLOVÁ
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V BANSKEJ BYSTRICI
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Motorové vozidlo -- Hyundai Santa Fe
Kúpa
20.5.2009
6 000,00
Prírastok
2
Motorové vozidlo -- Škoda Felícia
Predaj
2009
Úbytok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Bežné účty
Plat
2009
2 900,00
Úbytok
2
Nájomné z nájmu poľnohospodárskych pozemkov
Nájomná zmluva
2009
78,00
Prírastok
3
Vkladná knižka -- termínovaný vklad
Zmluva o termínovanom vklade
2009
96,49
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Úver
Zmluva o úvere v Slovenskej sporiteľni, a.s.
20.5.2009
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR