Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Nicola KUZMIAKOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD KOŠICE - OKOLIE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Byt a zastavaná plocha
predaj
2009
Úbytok
2
Rodinný dom
kúpna zmluva
5.5.2009
Prírastok
3
Zastavané plochy a nádvoria
kúpna zmluva
5.5.2009
Prírastok
4
Zastavané plochy a nádvoria
kúpna zmluva
5.5.2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Nepresahuje zákonom požadovanú hodnotu
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Prenájom bytu
nájomná zmluva
1.1.2009
1 991,64
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Hypotekárny úver
zmluva o úvere
15.5.2009
Prírastok
2
Úver z 2006 r.
úverová zmluva
2009
Úbytok
3
Úver z 2007 r.
úverová zmluva
2009
Úbytok
4
Úver z 2008 r.
úverová zmluva
2009
Úbytok
5
Úver z 2008 r.
úverová zmluva
2009
Úbytok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR