Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Róbert VETERNÍK
Súd:  OKRESNÝ SÚD MARTIN
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Doplnkové dôchodkové sporenie
plat
1 165,68
Prírastok
2
Hotovosť
plat
17 356,09
Prírastok
3
Starobné dôchodkové sporenie
plat
1 844,66
Prírastok
4
Vklad v banke
plat, úvery
2009
1 470,69
Úbytok
5
Vklad v stavebenej sporiteľni
plat
2009
4 600,63
Prírastok
6
Vklad v stavebnej sporiteľni - dieťa
plat
4 698,65
Prírastok
7
Vklad v stavebnej sporiteľni - dieťa
plat
1 276,66
Prírastok
8
Vklad v stavebnej sporiteľní - dieťa
plat
1 438,51
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Kapitálové životné poistenie - dieťa
Prírastok
2
Kapitálové životné poistenie a úrazové poistenie - dieťa
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR