Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Jana KOVALČÍKOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD ZVOLEN
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
nehnuteľný majetok
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
hnuteľný majetok
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
úspory
plat, predaj nehnuteľnosti, dar
1994-2009
6 350,00
Úbytok
2
úspory
plat, predaj nehnuteľnosti
1994-2009
506,00
Prírastok
3
úspory
dar
1999-2009
178,00
Prírastok
4
úspory
dar
2001-2009
166,00
Prírastok
5
úspory
dar
2005-2009
123,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
peňazné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky

Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR