Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Margita KRÁLIKOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD TOPOĽČANY
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
orná pôda
dedenie
2009
Prírastok
2
orná pôda
dedenie
2009
Prírastok
3
orná pôda
dedenie
2009
Prírastok
4
orná pôda
dedenie
2009
Prírastok
5
orná pôda
dedenie
2009
Prírastok
6
orná pôda
dedenie
2009
Prírastok
7
orná pôda
dedenie
2009
Prírastok
8
rodinný dom
dedenie
2009
Prírastok
9
záhrada
dedenie
2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
hnuteľný majetok
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
starobný dôchodok
starobný dôchodok
2009
919,00
Prírastok
2
stavebné sporenie
plat
2009
210,00
Prírastok
3
vklad v banke
plat
2009
12 780,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
peňažné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR