Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Andrea NOVOTNÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD DOLNÝ KUBÍN
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
dôchodkové sporenie 2. pilier
plat
2006-2009
6 358,46
Prírastok
2
dôchodkové sporenie 2. pilier M
príjem z podnikania
2008-2009
382,69
Prírastok
3
dôchodkové sporenie 3. pilier
plat
2005-2009
2 164,00
Prírastok
4
stavebné sporenie
plat
2007-2009
2 466,58
Prírastok
5
stavebné sporenie M
dar, plat
2000-2009
5 023,99
Prírastok
6
vklad v bankách
príjem z podnikania, brigáda, plat
1992-2009
20 557,77
Prírastok
7
vklady v bankách M (len osobné účty)
brigáda, dedičstvo, plat, príjem z podnikania
1999-2009
23 601,63
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
dlh voči fyzickej osobe
pôžička
2009
Úbytok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. v platnom znení.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky,
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR