Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Martin KOPINA
Súd:  OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
byt
5.1.2003
Bez zmeny
2
byt
6.11.2008
Bez zmeny
3
byt
28.10.2008
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
nemá
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
nepresahuje zákonom požadovanú hodnotu
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
hypotekárny úver v ČSOB
zmluva o poskytnutí hypotekárneho úveru
október 2008
Bez zmeny
2
úver v ČSOB
zmluva o poskytnutí úveru
október 2008
Bez zmeny
3
životné poistenie
zmluva o životnom poistení s AEGON
júl 2009
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky

Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR