Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Dušan KRČ-ŠEBERA
Súd:  OKRESNÝ SÚD KOMÁRNO
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
2-izbový byt
kúpa
16. augusta 2005
Bez zmeny
2
pozemok- zastavané plochy a nádvoria
kúpa
16. augusta 2005
Bez zmeny
3
rodinný dom
dedenie
17. septembra 1991
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
flexihypotéka z VÚB
zmluva o financovaní bývania
22. júl 2005
Bez zmeny
2
investičné životné poistenie Allianz-Slovenská poisťovňa
poistná zmluva
13. máj 2008
Bez zmeny
3
medziúver stavebného sporenia z Wustenrot stavebná sporiteľňa
úverová zmluva
27. október 2006
Bez zmeny
4
spotrebný úver z VÚB
zmluva o financovaní bývania
22. júl 2005
Bez zmeny
5
študentská pôžička zo ŠPF za akademický rok 1998/1999
zmluva o pôžičke
12. novembra 1998
Bez zmeny
6
študentská pôžička zo ŠPF za akademický rok 2001/2002
zmluva o pôžičke
15. november 2001
Bez zmeny
7
študentská pôžička zo ŠPF za akademický rok 2002/2003
zmluva o pôžičke
11. december 2002
Bez zmeny
8
životné poistenie Amslico AIG Life poisťovňa
poistná zmluva
15. október 2002
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR