Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Andrea KRIŠKOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA III
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Budova pre šport a rekreačné účely
kúpna zmluva
máj 2005
Bez zmeny
2
pozemok - záhrady
kúpna zmluva
máj 2005
Bez zmeny
3
pozemok - zastavané plochy a nádvoria
kúpna zmluva
máj 2005
Bez zmeny
4
pozemok - zastavané plochy a nádvoria
kúpna zmluva
máj 2003
Bez zmeny
5
pozemok - zastavané plochy a nádvoria
kúpna zmluva
máj 2005
Bez zmeny
6
pozemok - zastavané plochy a nádvoria
Stupava
máj 2005
Bez zmeny
7
Rodinný dom
kúpna zmluva
máj 2005
Bez zmeny
8
Samostatne stojaca garáž
kúpna zmluva
máj 2005
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
osobné motorové vozidlo
kúpna zmluva
2009
10 120,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
finančná hotovosť
úspory
2009
83 000,00
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
majetkový záväzok - úver
úverová zmluva
2005
Bez zmeny
2
životné poistenie
zmluva o poistení
2000
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky

Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR