Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Zlatica JAVOROVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Byt
predaj
16.4.2009
Úbytok
2
Dokončený rodinný dom
kolaudačné rozhodnutie
22.12.2009
Prírastok
3
Garáž a parcela
predaj
16.4.2009
Úbytok
4
Rodinný dom
dedičstvo
23.2.2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Pohľadávky
výkon advokácie
6 939,04
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Hypotekárny úver
zmluva o účelovom splátkovom úvere zabezpečenom záložným právom
18.9.2009
Prírastok
2
Pôžička
Zmluva o pôžičke
16.11.2009
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR