Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Magdaléna Andreánska
Súd:  OKRESNÝ SÚD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
stavba
2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
DDS
zmluva
2005
Prírastok
2
starobné dôchodkové poistenie
zmluva
2005
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
pôžička
zmluva
2008
Úbytok
2
pôžička
zmluva
2009
Úbytok
3
pôžička
zmluva
2009
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi plynú funkčné alebo iné požitky.
prednášková činnosť 798 €
prednášková činnosť 798 €Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR