Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Jozef Angelovič
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Sporiaci účet ČSOB Prešov
sporenie
5/2010
39 502,51
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Stavebný úver ČSOB Prešov
zmluva - úver
10/2006
Úbytok
2
Stavebný úver ČSOB Prešov
zmluva - úver
02/2005
Úbytok
3
Stavebný úver ČSOB Prešov
zmluva - úver
10/2006
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi plynú funkčné alebo iné požitky.
prednášková činnosť pre SAK Bratislava 333 €
prednášková činnosť pre FF UPJŠ Košice 133 €


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR